ارجاع کالا

ازآنجائیکه حفظ رضایت مندی مشتریان دراولویت فعالیت های شرکت بازرگانی فلاحت مهر است، این شرکت امکان بازگرداندن  کالای خریداری شده توسط مشتریان را با توجه به شرایط عمومی ارجاع کالا فراهم نموده است.

شرایط عمومی ارجاع کالا

  • در صورت مشاهده ی صدمه ونقص قابل مشاهده وظاهری از بازکردن بسته بندی کالا پرهیز نمایید.
  • درصورت مغایرت کالای ارسال شده با کالای درخواستی؛ اگر این مغایرت بدون باز کردن بسـته بنــدی قابل تشخیص باشد از باز کردن بسته بندی آن خودداری نمایید چراکه در این صورت تنها به درخواستهایی میسر است که کالا از حالت پلمپ و یا بسته بندی اولیه خود خارج نشده باشد.
  • اگر پیش از آنکه محصول خریداری به دست شما برسد از خرید خود منصرف شده اید در اسرع وقت با شرکت تماس بگیرید تا از ارسال کالا در صورت ارسال نشدن جلوگیری شود.
  • اگر محصول خریداری شده در اثر حمل و نقل آسیب دیده باشد لطفا از پذیرفتن آن خودداری فرمایید.

مراحل ارجاع کالا

• تماس با واحد خدمات پس از فروش و دریافت « کد بازگشت کالا »
‫شماره تماس واحد خدمات پس از فروش‬:  ۰۲۱-۸۸۷۹۱۵۶۱
•  وارد کردن « کد بازگشت کالا » در محل مورد نظر

ضوابط عمومی ارجاع کالا

  • کارشناسان خدمات پس از فروش بعد از بررسی درخواستهای اعلام شده در مورد تعــویض، جایگزینی و یا استــرداد هزینه تصمیم گیــری نهــایی خواهند نمود.
  • تعویض کالا‬ مشروط به موجود بودن کالای مورد نظر درانباراست.
  • درصورت انصراف مشتری از خرید، مبلغ پرداختی در مدت ۳ روز کاری بازپرداخت خواهد شد.

 (‬اگردرخواست انصراف مشتری پس ازارسال صورت گرفته باشد هزینه های ارســال از مبـلـغ بازپرداخت کســر خواهــد گردید.)